לוי אשכול על גבי טנק פטון מקבל הסברים מקצין בכיר, 1956