ג. מדיניות הביטחון - רכש ומאבק נגד הטית מקורות הירדן

שנותיו בראשות משרד הביטחון למד אשכול להכיר ^ 0 את מערכת הביטחון על בוריה ( ראה פרק תשיעי , ג . ( הרמטכ"ל יצחק רבין העיד בזיכרונותיו שאשכול "היה בעל בית מצוין , בקי מופלג בעניינים משקיים . הצבא ומערכת הביטחון , כמשק אדיר ממדים , הסתגלו לשר ביטחון שונה בתכלית משידעו עד אז : אשכול המריא פחות לגבהים ולעומת בן גוריון ! והיה נטוע יותר בקרקע המציאות . הוא היה בעל כשרון ממדרגה ראשונה לעסוק בכל פרט קטן , לקלוט , להבין . " עדות לטענתו זו הם דברי אשכול בפגישה שבועית שנערכה בלשכת שר הביטחון ב 14 במאי . 1965 בפגישה שעסקה בשאלות רכש צבאי של מאות מיליוני לירות , התעקש אשכול להעלות לדיון דווקא את רמת הציוד של החיילים : "אם האיש לא יודע לשמור על הנעליים - לא ישמור על הבורג של הטנק , " קבע , והוסיף באוזני קציני צה"ל : "בדרך כלל הייתי צריך להגיד קורם כל יהיו טנקים , יהיו מפציצים , אחר כך אלוהים יעזור , אכל כאשר ראיתי את השמיכות - התביישתי ... תעלו על הנייר כמה צריך להשקיע בשיפור הביגוד והציור לחיילים , אם זה לא כל כך הרבה כסף - הייתי אולי הולך לשר האוצר לבקש . " בדיונים בעניינים מבצעיים ואסטרטגיים במשרד...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה