ב. אביב של תמורות מדיניות

ך * חודשי החורף והאביב של 1965 חלו שתי התפתחויות ?? חשובות בתחום יחסי ישראל עם ארצות הברית וגרמניה , התפתחויות שבתחילה עוררו דאגה בישראל , ושבסופו של דבר הובילו להישגים בעלי משמעות מרחיקת לכת עבורה מבחינה מדינית וביטחונית - חתימה על מזכר הבנה ( Memorandumof understanding ) רשמי עם ארצות הברית וכינון יחסים דיפלומטיים מלאים עם גרמניה המערבית . ההתפתחות ביחסים עם ארצות הברית נעוצה בהמשך השיפור ביחסים עם ממשלו של ג'ונסון ובתפיסת עולמו של הנשיא האמריקני כלפי העולם השלישי . יש המצביעים על כך שממשל ג'ונסון , בניגוד לעמדת קודמיו בימי אייזנהאואר וקנרי , גרס שאין לראות בעולם השלישי מקשה אחת הצפויה בכל מקרה לשלטון של גורמים רדיקליים , ולכן צריך לטפח את הגורמים הפרו אמריקניים בעולם השלישי בהנחה שהם יוכלו לעמוד מול הגורמים הרדיקליים ואולי אף לפעול נגדם בעתיד . מכאן באה התמיכה המסיווית של הממשל האמריקני במדינות כמו דרום וייטנם , ישראל וירדן , שבהיותה מרינה פרו מערבית יחידה כמעט בעולם הערבי משכה תשומת לב רבה מצדו . בתחילת 1965 שרר חשש בממשל האמריקני שממלכת ירדן עתידה ללכת בעקבות מדינות ערביות כמו מצר...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה