שולחן הנשיאות בפתיחת הוועידה העשירית של מפא"י, 16 בפברואר ‭.1965‬ מימין לשמאל: קריש לוז, אורח מחו"ל, לוי אשכול, מזכיר המפלגה ראובן ברקת, נשיא המדינה זלמן שזר ודוד בן־גוריון