דוד בן־גוריון דורש מינוי ועדת חקירה ל"פרשה" - אם לא תיזהר, תפסיד! (צויר בידי יוסף בס, 20 בנובמבר ‭(1964‬