א. הכרעה בוועידה העשירית של מפא"י

ה ממשלה הראשונה השנייה למעט של שינוי אשכול מבני דמתה אחד , בהרכבה והוא הקמת לממשלתו משרד התיירות , שהופקד בידיו של עקיבא גוברין . ואולם מבחינת אופיה היתה זו ממשלה שנשענה על כוחם הפוליטי של אשכול ושל רוב ותיקי מפא"י , והיא סימנה שינוי היסטורי בהיותה הממשלה הראשונה שהצליחה להתנתק מבן גוריון . בראשית החורף דומה היה שנמשך המצב שאפיין את חודשיה האחרונים של ממשלתו הראשונה של אשכול - שוב היה עליו להקדיש זמן רב יחסית לענייני המפלגה לצד הטיפול בענייני מדינה , שכן ניצחונו הפוליטי על בךגוריון לא סיים את העימות בין השניים ; לאשכול נכונו עור מאבקים קשים והראשון שבהם בוועידה העשירית של מפא"י , שעמדה להתכנס בפברואר . 1965 בוועידה זו עמדו להכרעה שני נושאים שבהם ניצבו שני האישים משני עברי המתרס , והם : שאלת הקמת "המערך" עם "אחדות העבודה , " וררישתו של בן גוריון שהוועידה תדון ותכריע בעניין תביעתו להקים ועדת חקירה לאירועי "הפרשה . " אשכול הבין שמאבק הכוח הצפוי לו בוועידה מול בן גוריון הוא קריטי להמשך דרכו , ובחודשים שעד לכינוסה פעל ככל יכולתו כדי לשכנע את חברי מפא"י לתמוך בעמדתו . כוחו העיקרי של אשכול הי...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה