פרק עשירי ממשלת אשכול השנייה דצמבר 1964 עד יוני 1965