ראש הממשלה לוי אשכול מגיש את התפטרותו לנשיא המדינה זלמן שזר, 14 בדצמבר 1964