בית ילדים בקיבוץ דן שנפגע בהפגזה של הצבא הסורי, 13 בנובמבר 1964