הבתים הראשונים בעיירה כרמיאל, אוקטובר ‭.1964‬ ברקע בתי הכפר הערבי בענה