ו. מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עמ בן ־גוריון

ב מוצלחת 1964 למדי יכול בתפקיד היה אשכול ראש הממשלה לסכם . שנה הביקור ראשונה עתיר ההישגים בארצות הברית , השלמת מפעל המוביל הארצי ותחילת הפעלתו במאי , 1964 ההסכם הראשון עם השוק המשותף שנחתם ביוני באותה השנה , הכלכלה שהמשיכה לשגשג והשקט היחסי בזירה הפנימית - כל אלה יצרו הרגשה אופטימית בציבור , הסירו מלב רבים את הספקות באשר ליכולתו של אשכול למשול והקנו לו אהדה רחבה . יש הטוענים שהצלחותיו אלו היו לצנינים בעיני קודמו בתפקיד , ומתחת לפני השטח הן שהניעו את בן גוריון לנהל במחצית השנייה של 1964 מאבקים קשים נגר אשכול בזירה הפנים מפלגתית . מאבקים אלו פגעו באווירה הנינוחה שאפיינה את שנתו הראשונה של אשכול בתפקיד . באותם ימים נוצרה מתיחות עם האוכלוסייה הערבית והיא היתה קשורה להקמת העיר כרמיאל . הקמת העיר באזור המיושב בצפיפות בכפרים ערביים חייבה הפקעת קרקעות בהיקף רחב מתושבים ערבים . צעדי ההפקעה עוררו התמרמרות בקרב האוכלוסייה הערבית וגררו ביקורת גם מצד חוגי שמאל ואנשי רוח יהודים תחת הססמה "פיתוח כן — נישול לא . " ב 26 באוקטובר קיבל אשכול מכתב מפרופסור מרטין כובד , פילוסוף והוגה רעות ומראשי אגודת " א...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה