לוי אשכול (שני משמאל) בעת ביקור במתקן הניסיוני להתפלת מים בשיטת זרחין באילת. מימינו המהנדס אלכסנדר זרחין, אבי השיטה, ושר הפיתוח יוסף אלמוגי, 30 באפריל 1964