לוי אשכול (שלישי משמאל) עם כורים של אחת ממנהרות "המוביל הארצי‭."‬ משמאלו קדיש לוז