ה. בשדה הדיפלומטיה הבין־לאומית - הידוק הקשרים באמריקה ובאירופה

* 9 שעה שהתמנה לתפקיד ראש הממשלה היה אשכול ך : בבחינת פנים חדשות במדיניות העולמית , ומעטים מבין מנהיגי העולם הכירו את שמו . עיסוקו בנושאי מדיניות חוץ בחודשים הראשונים לכהונתו התרכז בהמשך הטיפול בסוגיות בלתי פתורות שהשאיר בן גוריון על שולחנו . ואולם בראשית 1964 ביקש אשכול לבחון את מכלול יחסי החוץ של ישראל ולהתאים את המדיניות לשינויים שחלו וכן לתפיסתו האישית . מאז הקמת המדינה היו מדיניות החוץ והביטחון של ישראל קשורות זו בזו . בתקופת כהונתה של גולדה מאיר כשרת החוץ ( 1966-1956 ) התחזקה המגמה להגברת הקשר בין מדיניות החוץ והביטחון כדי לשפר את המצב הביטחוני , ובעיקר להבטיח את הרחבת הרכש הצבאי . אשכול וגולדה מאיר הציבו לעצמם עתה מספר יערים במדיניות החוץ , והמרכזיים שבהם : שיפור היחסים המתוחים עם ארצות הברית ( ראה פרק תשיעי , א ) והפיכתה לגורם מרכזי בהבטחת ביטחונה של ישראל ; תיקון היחסים עם ברית המועצות , שהתערערו כעקבות זרימת הנשק הסובייטי למצרים ובעקבות מדיניות הקיפוח והדיכוי התרבותי שהפעיל המשטר הסובייטי כלפי יהודי ברית המועצות ; מזיגת תוכן חדש למערכת היחסים עם צרפת לאחר תום מלחמת אלג'יריה ו...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה