אנשי מפא"' מתנגדים לחידוש ה"פרשה" (צויר בידי יוסף בס, 19 ביול־ ‭(1963‬