לוי אשכול ומרים זליקוביץ ביום נישואיהם, 3 במרס 1964