לוי אשכול בחדר האוכל של דגניה ב זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד ראש הממשלה, ‭.1953‬ יושב מולו זאב רם, לוחצת אה ־דו גיטה פרומקץ