משפט שרשס לוי אשכול בספר האורחים של קיבוץ תל קציר, 8 באוגוסט ‭") 1963‬בקור ראשון כשר בטחון בחפושי אפשרות להסדר עניני הגבול‭("‬