ג. במשרד הביטחון

נ יסיונו העברי הצבאי בימי של מלחמת אשכול העולם הסתכם הראשונה בהיותו . קורפורל עם זאת בגדוד הוא עסק בעבר בפעילות ביטחונית ענפה במסגרת ה"הגנה , " " ועדת rrn "וער הביטחון" ו"מרכז המפקד לשירות העם" ואף שימש בתפקיד בכיר במשרד הביטחון בתקופת מלחמת הקוממיות . בשנים שבאו לאחר מכן הכיר אשכול את מערכת הביטחון של מדינת ישראל בעיקר מן ההיבט הכלכלי . מיד עם כניסתו לתפקיד שר הביטחון החל ללמוד את הבעיות של ביטחון ישראל ואת מבנה המערכת כולה , שאת חלקה הכיר אך מעט ושחלקה נגלה לו לראשונה . סייעו לו בכך עוזריו במשרד בראשות סגן השר שמעון פרס וצמרת צה"ל . כמו למשרד ראש הממשלה גם למשרד הביטחון הביא אשכול סגנון עבודה משלו . הוא לא הפגין הערצה לצבא ולקציניו , וגישתו למערכה הביטחון כולה התאפיינה בראייה עניינית וביקורתית . אשכול גרס שניהול טוב של מערכת אינו תלוי רק במומחיות אלא בראש ובראשונה בשכל הישר והפשוט . הוא ניהל את ביטחון ישראל בשיטת העבודה המקובלת עליו , קרי התייעצויות רבות בהרכבים שונים , ובכללן שיחות פנים אל פנים עם הרמטכ"ל וישיבות עם ועדת השרים לענייני ביטחון ועם צירופים שונים של אנשי צבא ומדינאים . ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה