שוטרים מפזרים בזרנוקי מים הפג:ה של חרדים בירושלים נגד פתיחת מעבר מנדלבאום בשבת, 20 באוקטובר 1963