ב. סגנון חדש בענייני פנים

* 9 תחום מדיניות החוץ והביטחון המשיך אשכול את דרכו m של בן גוריון , אבל התייצבותו בראשות ממשלת ישראל סימנה שינוי גדול בסגנון המנהיגות ובעבודת הממשלה . בן גוריון הנהיג סגנון שלטון החלטי וסמכותי והרבה לקבל החלטות בעצמו . לעומתו הצטייר אשכול בתור אדם סבלני ופתוח , המרבה להתייעץ ולהקשיב ומחפש את דרך הפשרה ויישוב המחלוקות . בהיותו איש צוות השתית אשכול את עבודת הממשלה על סגנון קולקטיווי ופתוח תוך שהוא נותן משקל רב לעבודת ועדות השרים , חלקן ועדות קבועות שקיבלו עתה חשיבות רבה יותר , כגון ועדת השרים לענייני ביטחון , שבה נידונו נושאים הקשורים להפעלת צה"ל , וועדת הכלכלה , שהרבתה לדון במדיניות המשקית והכספית ; נוסף עליהן הרבה אשכול להקים ועדות שרים וועדות מומחים אד הוק והטיל עליהן לבחון עניינים שונים שעלו על סדר היום , לגבש לגביהם המלצות ולהביאן בפני הממשלה . לא חסרו באותן שנים בישראל מי שפירשו את סגנונו השונה של אשכול כביטוי להססנות ולחוסר יכולת הכרעה , ושטענו כי תכונות אלו משדרות חולשה , למשל כלפי מדינות ערב , ולפיכך הופכות אותו לבלתי מתאים למשרה הרמה . היו גם כאלו , ואפילו בצמרת מפא"י , שהאמינ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה