כרזה מטעם "ועד הסטודנטים למען ביטול הממשל הצבאי‭,"‬ פברואר 1963