לו־ אשכול, שמעון פרס ודוד בךגור־ון בטכס חילופי שרים במשרד הביטחון, 3 ביול־ 1963