פרק תשיעי תקופה ראשונה בתפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון יוני 1963 עד דצמבר 1964