שר האוצר לוי אשכול חזר מדיוני השוק המשותף - "על הבטחות לא צריך להצהיר‭"!‬ (צויר בידי יוסף בס, 9 במרס ‭(1962‬