ג. השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת

ה לאשכול דעיכה ההדרגתית להתמקד שוב של בענייני אירועי האוצר ה"פרשה , וזאת " אפשרה לאחר שבשיאה של הדרמה טען במרכז מפא " י : "אני גם כן עובד באיזה מקום , ואני מבקש מכם לקבל ממני עדות שהעבודה משתבשת . " בינואר 1961 הוא הציג בכנסת את התקציב לשנה הקרובה וסקר שורה של מפעלי פיתוח מתוכננים , ובהם תחילת בניית נמל מים עמוקים באשדוד ; אשכול היה מיוזמי הקמתה של אשדוד בתור עיר נמל דרומית וחתם כבר בשנת 1957 על חוזה עם קבוצה של יזמים בראשות עובד בן עמי ופיליפ קלוצניק , נשיא ארגון בני ברית , להקמה נמל בעיר החדשה . בשלהי שנות החמישים ובראשית שנות השישים נתון היה המשק הישראלי בתנופת פיתוח . מפעל ירדן-נגב - מוביל המים הארצי הוקם באותן שנים , הוקמה מספנה בחיפה , מפעלי ים המלח הורחבו וגם התעשייה הביטחונית ומפעלי תשתית אחרים במערכת הביטחון הורחבו . כל אלה יצרו ביקוש גובר למשאבים , לציוד , לידע וכמובן לעובדים , ודרכנו את ההליך הצמיחה המהיר . אך בה בעת הכביר תהליך זה על חשבון הסחורות והשירותים במאזן התשלומים , ויצר בעיה מבנית כמשק שהתבטאה ביחס גבוה מאור בין הגירעון בחשבון הסחורות והשירותים לבין כושר הייצור של ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה