לוי אשכול בוועידה של "קרן המטבע הבץ־לאומית‭."‬ משמאלו נגיד בנק ישראל דוד הורוביץ