לו־ אשכול בחוג בית של מפא"־ לקראת הבחירות לכנסת החמישית,אוגוסט 1961