ב. "הפרשה" - סולם לעליית אשכול

ל ; אחר בנובמבר ניצחונה 1959 הגדול נראה היה של כי מפא מעמדה "י בבחירות ומעמד לכנסת העומד בראשה חזקים מאי פעם ומבטיחים ארבע שנים של שלטון יציב וללא זעזועים . גם המצב הביטחוני והכלכלי היה משביע רצון . בגבולות נשמר בדרך כלל השקט , ואילו על מצב המשק אמר אשכול בנאום התקציב בכנסת בפברואר 1960 כי " בשנת 1959 התפתח המשק בצורה מניחה את הדעת במרבית תחומי הכלכלה . " קביעה זו נוסחה בלשון זהירה ומצטנעת - למעשה צמח המשק בקצב מסחרר . מדיניות ההתערבות של הממשלה במשק , בניצוחם של אשכול וספיר , הגיעה באותם הימים לשיאה . הממשלה כיוונה את המשק ותמכה בהשקעות גבוהות בתעשייה , בחקלאות ובתשתית ( מפעל ירדן-נגב , נמל אשרוד , מפעלי ים המלח , כבישים וביוב , ( ותמיכה זו הבטיחה את קצב הצמיחה המהיר . הממשלה שלטה למעשה בשוק ההון ומטבע החוץ , והתערבה בהקצאת האשראי הבנקאי . ההנהגה הכלכלית עודדה את החיסכון הפרטי והציבורי , באמצעות קופות פנסיה וקופות גמל שחויבו לרכוש איגרות חוב ממשלתיות או של הבנקים הממלכתיים , שהיו צמודות למרד או למטבע חוץ . כספים אלה ניתנו כהשקעה או באשראי לפירמות הפיננסיות שבבעלותה והושקעו במפעלי פיתו...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה