לוי ואלישבע אשכול עפ נכדם הראשון שיזף, בנם של דבורה ואליעזר רפאלי, 1955