ליפא שקולניק ושני משמאל) ומשפחתו בברית המועצות, ‭.1962‬ עומדת מימינו אשתו רבקה ולידה בתו סימה רודובה אוחזת בכתפה של בתה אינה. עומדת משמאלו ידידה של אינה