לוי אשכול נואם בכנס של מפא"י, ‭.1957‬ משמאלו דוד בן־גוריון, דן פינס ומרדכי נמיר