לוי אשכול ויצחק לוי, מנהל משרד החקלאות, בעת סיור בנגב הדרומי, 1958