שאיבה ראשונה של נפט ממכל־ת בנמל אילה עם הפעלה צינור הנפט מאילת לבאר שבע. 8 באפריל 1957