א. בעיות במפלגה וצער במשפחה

ב חצי מרס האי 1957 סיני עזבו ורצועת אחרוני עזה החיילים ושבו לתחומי הישראלים מדינת את ישראל שטחי . למרות הכורח לסגת זכתה ישראל בעקבות מבצע קדש להישגים בלתי מבוטלים . הניצחון הפיג במידה רבה את החרדות הקיומיות שרווחו בציבור הישראלי מאז מלחמת הקוממיות והגביר את ביטחונו העצמי . כוח ההרתעה של צה"ל התחזק מאוד ונראה היה כי מלחמה נוספת אינה צפויה בעתיד הקרוב . יחידות של האו"ם הוצבו בגבול ישראל מצרים ובמצרי טירן , פעולות הפדאיון והתקריות האלימות לאורך קווי שביתת הנשק עם מצרים וירדן פחתו מאוד , והותר לכלי שיט ישראליים לעבור באופן חופשי במצרי טירן בדרכם לאילת . הרגיעה היחסית בגבולות והסרת איום המלחמה לטווח הקרוב הקטינו את נטל הוצאות הביטחון על תקציב המדינה ואלו ירדו בשנת 1957 ב 32 % במונחים ראליים בהשוואה לשנת . 1956 הוצאות הביטחון בשנים 1960-1957 לא חזרו אמנם לרמה של , 1955 ולא כל שכן לזו של , 1954 אולם צמיחתו המהירה של המשק אפשרה את הקטנתם מ 12 . 2 % > מן התוצר הלאומי הגולמי בשנת 1956 לכ 8 % מן התוצר בחמש השנים הבאות . באותן השנים לא קיבלה ישראל סיוע ביטחוני ולפיכך מימן כושר הייצור של המשק את...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה