פרק שמיני שר אוצר בתקופה של צמיחה כלכלית מהירה 1957 - 1963