לוי אשכול בישיבת עבודה עם צוות עוזריו במשרד האוצר בשלה־ שנות החמישים. משמאלו מזכירתו דליה כרמל, שלמה אמיר ודוד כוכב. מולו אהרון בידן ומימינו שמחה סורויןר