שר האוצר עושה מאמצי נפל למנוע העלאת שכר ועליית מחירים כאחד, נובמבר 1955 (צויר בידי קריאל גרדוש ןדושו<