שר האוצר לוי אשכול ועומד במרכז כף מלט בידו) ושר המסחר והתעשייה פנחס ספיר (שני משמאלו) בטכס הנחת אבן הפינה למפעל הטקסטיל "כיתן" בדימונה, 10 בפברואר 1958