מלמעלה למטה: שטר של 10 לירות מסדרה שהוכנסה למחזור בשנת 1952 ועליו חותמת של "בנק לאומי' שטר של 500 פרוטה מהסדרה שהוכנסה למחזור בשנת 1955 ועליו לראשונה חותמה של בנק ישראל