קבוצה של פעילות ה"בונדס" בארצות הברית עם תום ביקורן בישראל, יולי 1952