לוי אשכול מסביר את תוכנית ההתיישבות בחבל לכיש, 4 בדצמבר ‭.1954‬ מימינו רענן ויץ, משמאלו אריה (לובה) אליאב ומוסתר) ודוד בן־גוריון