ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן־גוריון רוכן על מפה בעת תמרון של צה"ל בגליל, ספטמבר ‭.1951‬ משמאלו הרמטכ"ל יגאל ידין