פרק שביע שר האוצר בשנים של משבר כלכלי והתאוששות 1952 - 1956