הנשיא חיים ו"צמן בעת ביקור בהנהלת הסוכנות היהודית בירושלים, דצמבר ‭.1948‬ עומדים מימינו לוי אשכול ומפקד משטרת ירושלים ישורון שיף