עבודת סיקול אבנים במושב העובדים יערה שהקימו עולים מתימן, 1950