הגרי מורגנטאו, ־ושב־ראש המגבית היהודית המאוחדת בארצות הברית (חובש מגבעה‭,(‬ בעת ביקור בישראל, ‭.1949‬ משמאלו שר האוצר אליעזר קפלן ומימינו לוי אשכול