ב. הקמת המעברות

מצוקה הכספית המתמשכת של הסוכנות גרמה לערעור ^ 1 1 מעמדו של הגזבר יצחק גרינבוים ועוררה ביקורת על גישתו שיש להמשיך וללוות כספים למימון פעולות הסוכנות . באוגוסט 1949 תקף אשכול מדיניות זו ותבע מחד גיסא לקצץ בהוצאות ומאידך גיסא ללחוץ על הממשלה כדי להשיג ממנה את החסר . "נצטרך לעבור לשיטת עבורה שאם יש לסוכנות כסף היא עושה את פעולותיה , אין לה : סף - היא אינה עושה ... יושבים 70 אלף יהודים במחנות ומחר לא יהיה מה לתת לאכול . בן גוריון צריך לחשוב על זה , " אמר באותה ישיבה . באוקטובר התפטר גרינבוים ואשכול תפס את מקומו באופן זמני , וב 30 בינואר 1950 הוא נבחר לגזבר הקבוע של הסוכנות נוסף על תפקידו כראש מחלקת ההתיישבות . רק עם כניסתו לתפקיד הגזבר נוכח אשכול לדעת עד כמה חמור מצבה של המערכת הכספית של הסוכנות - "טובלים בחובות . החובות לפעמים פעוטים ער כדי התבזות , " כלשונו . המחלקות השונות התקשו לתפקד והחובות לספקים העמידו בסכנה את המשך מפעלי הסוכנות ובפרט את הטיפול ביושבים במחנות . את החודשים הראשונים בתפקידו הקדיש אשכול לייצוב מצבה הכספי של הסוכנות . לשם כך היה עליו לנהל מדיניות כספית שכללה דחיית תשלו...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה