לוי אשכול נושא דברים בטקס העלייה על הקרקע של קיבוץ י0עור בגליל המערבי, ינואר 1949