מדריך חקלאי מלמד מתיישבים במושב העולים כפר חב"ד להפעיל מכונת זריעה, ספטמבר 1949